| แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนปกติ) :: ประจำปีการศึกษา 2559
ขออภัย หมดเวลาในการแจ้งความจำนงห้องเรียนปกติแล้ว
 
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2559
ต้องการเข้าศึกษาใน :  ขณะนี้ วันที่ 10 ธันวาคม 2559
ระดับชั้น :   
  ประเภทความสามารถพิเศษ  สมัคร :: 20 มี.ค. 59 - 21 มี.ค. 59,   สอบ :: 23 มี.ค. 59
ประเภทสอบคัดเลือก  สมัคร :: 20 มี.ค. 59 - 24 มี.ค. 59,   สอบ :: 26 มี.ค. 59
 
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :  นามสกุล :  วันเกิด :  คลิกเลือกวันที่
เลขบัตรประชาชน :  เชื้อชาติ :  สัญชาติ :  ศาสนา : 
E-mail : 
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่ :  ซอย :  ถนน : 
จังหวัด :  เขต/อำเภอ : 
แขวง/ตำบล :  รหัสไปรษณีย์ : 
โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
สถานภาพการศึกษา
สถานะภาพ :  จากโรงเรียน : 
จังหวัด :  เขต/อำเภอ : 
แขวง/ตำบล :  สังกัด : 
คะแนน O-NET
รหัสวิชา กลุ่มสารการเรียนรู้ คะแนนนักเรียน
61  ภาษาไทย
62  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63  ภาษาอังกฤษ
64  คณิตศาสตร์
65  วิทยาศาตร์
66  สุขศึกษาและพลศึกษา
67  ศิลปะ
68  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บิดา
ชื่อ :  อาชีพ :  อื่น ๆ
บัตรประชาชน :  โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 
มารดา
ชื่อ :  อาชีพ :  อื่น ๆ
บัตรประชาชน :  โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 
เจ้าบ้าน
  เจ้าบ้านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
 
ชื่อ :  อาชีพ :  อื่น ๆ
บัตรประชาชน :  โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 
จัดที่เรียนให้ (กรณีผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ)
อันดับที่ 1 . อันดับที่ 4 .
อันดับที่ 2 . อันดับที่ 5 . โรงเรียนที่ จัดให้ตามความเหมาะสม
อันดับที่ 3 .    

 
ขออภัย หมดเวลาในการแจ้งความจำนงห้องเรียนปกติแล้ว
http://www.intellisys.co.th/