| ประกาศผลสอบคัดเลือก
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558
 
เขตพื้นที่ จำนวนผลการคัดเลือก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218678 คน
 
http://www.intellisys.co.th/