| ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
 
ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
 
เขตพื้นที่ จำนวนผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
ยังไม่มีการรับสมัครสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
 
http://www.intellisys.co.th/