| ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
 
ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
 
เขตพื้นที่ จำนวนผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22665 คน
 
http://www.intellisys.co.th/