ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เว็บเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน สำหรับผู้ใช้งานระดับโรงเรียน และระดับเขต

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักเรียน

ให้ใส่ข้อมูลบัญชีใช้งานของท่าน :