หากมีปัญหาในการใช้งานระบบรับสมัคร ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2  โทร.0-2939-8364-5 ( เวลา 8.30 – 16.30 )
 ปีที่ 9
Login เข้าสู่ระบบ
 
     
 สำหรับเขตพื้นที่     สำหรับสหวิทยาเขต
 สำหรับโรงเรียน  
 

การแจ้งความจำนงสมัครสอบประจำปีการศึกษา 2559
 
 กำหนดการรับสมัคร
 เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดรับ
 แจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 (สำหรับห้องเรียนพิเศษ)
 แจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 (สำหรับห้องเรียนปกติ)
 สรุปจำนวนนักเรียนที่แจ้งความจำนง
 แก้ไขประวัติ / พิมพ์ใบแจ้งความจำนง
 ตรวจสอบเขตพื้นที่ให้บริการ ตามที่อยู่
 

การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
 
 สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) ห้องเรียนพิเศษ
 สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) ห้องเรียนปกติ
 สรุปจำนวนแยกตามประเภทการสมัคร
 สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร
 สรุปจำนวนตามคุณสมบัติการสมัคร แยกทะเบียนบ้าน(ห้องเรียนปกติ)
 สรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร แยกตามเขตการปกครอง(ห้องเรียนปกติ)
 สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครมากกว่า 1 โรงเรียนขึ้นไป
 


ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559
 
 
 • ค้นหาผลสอบรายบุคคล
 •  
 • ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559
 •  
 • ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559
 •  
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559
 •  
 • ประกาศผลสอบจับฉลาก ปีการศึกษา 2559
 •  สรุปจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกทั่วไป (ในเขต ,นอกเขต)
   สรุปจำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน ตามประเภทการสมัคร
   สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว
   สรุปจำนวนนักเรียนที่สอบได้ แยกตามเขตการปกครอง
   

  การพิจารณาผลสอบรอบ 2
   
   ค้นหาผลการพิจารณา รอบ 2 รายบุคคล
   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรอบ 2 + การพิจารณาที่เรียน
   

  สรุปผลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559
   
   กรอกประวัติ เพื่อมอบตัว
   สรุปจำนวนนักเรียนที่มามอบตัว
   สรุปจำนวนนักเรียนที่มามอบตัว รอบ 2
   สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ
   

  http://www.intellisys.co.th/